ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม