โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม(วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)มีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงานการจัดอบรมโดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
ครูอัตราจ้าง เข้ารับการอบรม ณ อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก