ทำบุญใส่บาตร วันขึ้นปีใหม่2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุวัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดโครงการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาร่วมงาน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก