Month
มกราคม 2018

ประชาสัมพันธ์บุคลากรสมัครเข้ารับฝึกการอบรม การประยุกต์ใช้ ICT แบบ Active Learning

ด้วย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับชมรมครูภาษาไทยอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...  Read more

รายงานตัวนักศึกษาระดับ ปวส.(โควตา)

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.00-16.30น.นายสุพัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและนายธีรศักดิ์ ...  Read more

รายงานตัวนักเรียนระดับ ปวช.(โควตา)

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 08.00-16.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนระดับ ...  Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา14.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน
 ...  Read more