วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561เวลา09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ติดตามและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนระดับชั้นปวช.1
ทุกแผนกวิชาช่าง ดำเนินการสอบธรรมศึกษา โดยร่วมมือกับคณะสงฆ์จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องงสอบของ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก