Month
มิถุนายน 2020

ประชุมคณะกรรมการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีDVE: Dual Vocational Education

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยกำารฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
 ...  Read more

โครงการ ฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียน-การสอนแบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line

วันนอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ
 ...  Read more

โครงการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้านภาษาอังกฤษ ด้วย Echo EV

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ...  Read more