โครงการฝึกการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
นายสวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกการอบรม
เยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
+19
3,745
จำนวนคนที่เข้าถึง
256
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
21
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์