โครงการฝึกการอบรม เชิงปกิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับกลาง รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
นายสวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการฝึกการอบรม
เชิงปกิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับกลาง รุ่นที่ 3 โดยมีนายณัฐพล ชัยน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงกล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก