ประชุมคณะกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก