เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคนยิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ
อาจารย์ปภังกร จินดามณีโชค แผนกวิชาช่างยนต์ ณ วัดดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก