การประชุมคณะครูที่ปรึกษา การดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษาและนักศึกษาในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก