พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดพิษณุโลก


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหารและนักเรียน-นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก