ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส.ประจำปีการศึกษา 2564

1.เข้าเว็บไซด์สมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th
2.ระเบียบการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส.ประจำปีการศึกษา 2564