ต้อนรับผู้บริหารและคุณครูมารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารและคุณครูมาเข้าตำแหน่งใหม่ โดยมีนายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฯวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นางชนมน อุดมธนวงศ์ คุณครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นายศราวุฒิ ปานแย้ม คุณครูแผนกช่างกลโรงงาน
และนายณัฐพล นันทิ คุณครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายเข้ารับตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก