การปฐมนิเทศครูฝึกประสบการณ์การจัดการเรียน-การสอน ประจำภาคเรียน 1 /2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 25654 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการปฐมนิเทศครูฝึกประสบการณ์
ในการจัดการเรียน-การสอน ประจำภาคเรียน 1 /2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก