การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกแผนกช่างเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก