การประชุมคุณครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ภาคเรียนที่ 1 /2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เปิดการประชุมคุณครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อความพร้อมในการจัดการเรียน-การสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก