การประชุมลูกจ้างชั่วคราวภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราวประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2564
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก