การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกที่ถึงแก่กรรมในอดีต

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกที่ถึงแก่กรรมในอดีต ณ วัดโพธิ์ญาณ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก