วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นิมนต์พระบวชใหม่ทำพิธีกรวดน้ำ 5 จุด เพื่ออุทิศส่วนกุลให้กับบุคลากร
ของวิทยาลัยฯที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก