ประชุมงานปกครอง


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมคุณครูปกครองแผนกทุกแผนกช่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ โดยมีนายวัชร บุญรัตน์ หัวหน้างานปกครอง
เข้าร่วมประชุมห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก