วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเข้าศึกษาดูงาน


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ แผนกช่างกลโรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู-อาจารย์จาก
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเข้าศึกษาดูงานแผนกวิช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก