การตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร และคุณครูปรียาพัชร อินตา หัวหน้างานการค้า ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับและรับการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก