ประชุมงานอาคารสถานที่

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงระบบ
การทำงานให้เป็นระบบเป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก