ประชุมคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE:Dual Vocational Education)
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก