ประชุมเตรียมการรับการเยี่ยมชมศูนย์บริการเพื่อชุมชน(Fix it center)


วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯ
เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก