งานขาว-ดำ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
บิดาของนายต่อเกียรติ  ขาวเทศ  อาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน ณ วัดตายมใต้ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก