วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
บิดาของนายนิติธร สนั่นนาม ข้าราชการครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
ณ วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก