การแถลงข่าวการเปิดโครงการ”ศูนย์ ซ่อม สร้าง สุข”

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายจุติ
นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
พณฯนายจุติ ไกรกฤษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติมาร่วมการแถลงข่าว
เปิด”ศูนย์ซ่อม สร้าง สุขชุมชน”โดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยให้วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นศูนย์ถาวร เพื่อบริการซ่อมสร้างสุขให้กับชุมชนและผู้พิการทั่วไป