วันนจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ร่วมนำสิ่งของใส่ตู้แบ่งปันในโครงการ””หยิบแต่พอดี ถ้าเรามีใส่ตู้แบ่งปัน”
ณ ตู้แบ่งปัน บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก