ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
เปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซ่อมรถจักรยานยนต์เล็ก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่อยู่ห่างไกล
ณ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก