การอบรมการกรอกข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา 2564

การอบรมการกรอกข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา 2564

ตารางการอบรมแผนกวิชาต่าง ๆ (PDF)

ลิงก์เข้าร่วมการอบรมด้วย Google Meet (Link เดียวกันทุกครั้งในการจัดอบรม)

https://meet.google.com/scf-mpfr-ttf

ลิงก์เข้าร่วมการอบรมและดูการอบรมย้อนหลัง (YouTube Channel)

https://www.youtube.com/channel/UC4EZ5H_VmOfphlXiIIfOM2Q