การฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://rtraining

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการและครูผู้เข้าในการสอบเพื่อเข้ารับการประเมินผล
การฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://rtraining
ณ ห้อง IT ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก