งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายพนมกร รอดแป้น หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้เกียรติเป็นตัวแทน
ผู้เกษียณอายุราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพีธีทำบุญเลี้ยงเพจพระ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีนายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก