การจัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดงานการจัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบางกระทุ่มวิทยา อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก