การปัจฉิมนิเทศฝึกงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประะานพิธีการปัจฉิมนิเทศฝึกงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยการนำเสนอนั้นเป็นแบบออนไลน์ เตรียมเข้าลิงก์ประมาณ 08:30 น. การแต่งกายนักเรียน นักศึกษาเสื้อฝึกงาน
ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคินคพิษณุโลก