โครงการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ป้องกันการทุจริตระบอบประชาธิปไตย
โดยมีนายวิโรจน์ กาวีพันธ์ปานเถื่อน  ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือธีรราชกล่าวรายงาน
ณ บริเวณโมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก