โครงการอบรมการตรวจประกอบเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์

วันที่ 25 – 27 กันยายน 2564นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการตรวจประกอบเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวรายงาน มีแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
และช่างเชื่อมโลหะเข้ารับการอบรมพร้อมกันณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก