ประชุมลูกจ้างช่วคราวเจ้าหน้าที่/นักการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นานสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดประชุมลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ฝ่าย และนักการ-ภารโรง
ในการประจำภาคเรียนที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก