การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และแสดงความยินดีในโอกาสโอนย้าย เข้ามารับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และแสดงความยินดีในโอกาสโอนย้าย
เข้ามารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก