กิจกรรม”วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2564″


วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา จัดกิจกรรม”วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2564″
โดยมีนายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกสามัญ-สัมพันธ์ นำต้นไม้มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร 2
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก