ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาช่างสำรวจ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาช่างสำรวจ)