การต้อนรับคณะครู-อาจารย์ในโอกาสย้ายออก-ย้ายเข้ามารับตำแหน่ง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะครู-อาจารย์ในโอกาสย้ายออก-ย้ายเข้ามารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก