กำหนดการและเอกสารในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

กำหนดการและเอกสารในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก