ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างสำรวจ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างสำรวจ)