การประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ-นักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับนักเรียน-นักศึกษา
โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก