ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานการ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญ
สำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก