การอบรมโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง
โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ณ หอประชุม
อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก