กำหนดการและตารางในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน-นักศึกษา(สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)

กำหนดการและตารางในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน-นักศึกษา(สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)