ประชุมตรวจตารางสอน ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมตรวจตารางสอน ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยมีนายวีรยุทธ ภุมรินทร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน-การสอนและคณะครู-อาจารย์
เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก